OTCnow.gr
Το Ελληνικό portal για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

Ποιες είναι οι κύριες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη;

Αιτίες θανάτου: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

0 1,525

Κύριες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat εντός των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-28) οι κύριες αιτίες θανάτου αφορούν πρωτίστως σε μη μεταδοτικές ασθένειες (Εικόνα 1)

Κύριες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη
Εικόνα 1: Αίτιες θανάτου στην Ευρώπη — τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας, EΕ-28 (ανά 100 000 κατοίκους)

Οι μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs), γνωστές και ως χρόνιες παθήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού από γενετικούς, ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες.
Οι κύριοι τύποι των μη μεταδοτικών ασθενειών είναι καρδιαγγειακές παθήσεις (όπως καρδιακή προσβολή και έμφραγμα), καρκίνος, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις (όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Χ.Α.Π και άσθμα) και τέλος ο διαβήτης.
Οι παθήσεις αυτές επηρεάζουν περισσότερο ανθρώπους σε χώρες με χαμηλό έως μεσαίο βιοτικό επίπεδο.

Ποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς σε αυτές τις νόσους;

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, περιοχών και χωρών επηρεάζονται απ’ αυτές τις νόσους. Παρόλο που παρατηρούνται συχνότερα στους ηλικιωμένους , έχει αποδειχτεί πλέον ότι πάνω από 15 εκ. θάνατοι σε άτομα μεταξύ 30 με 69 χρόνων οφείλονται σε αυτές τις ασθένειες. Απ’ αυτούς τους πρόωρους θανάτους,περισσότερο από 85%  προκαλούνται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
Εν συντομία όλες οι ηλικιακές ομάδες είναι ευάλωτες σε αυτές τις παθήσεις καθώς ο τρόπος ζωής παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην επιδημιολογία τους. Άτομα που ο τρόπος ζωής τους ενέχει ανθυγιεινή διατροφή, έλλειψη φυσικής άσκησης, κάπνισμα ή ακόμη και έκθεση στον καπνό και κατάχρηση αλκοολούχων ποτών έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης τέτοιων ασθενειών. Αυτές οι νόσοι έχουν αυξήσει την θνησιμότητά τους κυρίως στα ανεπτυγμένα κράτη λόγω της αυξανόμενης αστυφιλίας, της εξάπλωσης ανθυγιεινού τρόπου ζωής και της γήρανσης του πληθυσμού.
Πράγματι η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη φυσικής άσκησης και το κάπνισμα εμφανίζουν τα πρώτα τους καταστροφικά σημάδια για την υγεία των ανθρώπων άμεσα ως αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένα επίπεδα ζαχάρου, χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίμα και παχυσαρκία

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες κινδύνου;

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω:

1. Το κάπνισμα προκαλεί περισσότερο από 7.2 εκ. θανάτους κάθε χρόνο.

Αιτίες θανάτου: Κάπνισμα
Photo by fotografierende on Unsplash

2. 1 εκ. θάνατοι προκαλούνται από αυξημένη πρόσληψη άλατος.

Αιτίες θανάτου: Αλάτι
Photo by Jason Tuinstra on Unsplash

3. Περισσότερο από 3.3 εκ. κάθε χρόνο που οφείλονται στο αλκοόλ που μπορεί να προάγει ασθένειές του καρδιαγγειακού ή/και καρκίνο.

Αιτίες θανάτου: Αλκοόλ
Photo by Adam Wilson on Unsplash

4. 6 εκ. πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που οφείλονται στην περιορισμένη φυσική δραστηριότητα.

Αιτίες θανάτου: Περιορισμένη άσκηση
Photo by Arek Adeoye on Unsplash

Ακόμη σημαντικό ρόλο παίζουν οι λεγόμενοι μεταβολικοί παράγοντες κινδύνου που χωρίζονται σε τέσσερις κύριες μεταβολικές αλλαγές που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης μη μεταδιδόμενης ασθένειας.

 • Αυξημένη αρτηριακή πίεση
 • Παχυσαρκία
 • Υπεργλυκαιμία
 • Υπερλιπιδαιμία

Σε αναλογία ο κύριος μεταβολικός παράγοντας κινδύνου που προκαλεί τους περισσότερους θανάτους είναι η αρτηριακή πίεση, μετά η παχυσαρκία και ακολούθως η υπεργλυκαιμία. Η αρτηριακή πίεση κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των θανάτων κάθε χρόνο με 19%.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει πλέον αναγνωρίσει ότι η αντιμετώπισή των μη μεταδοτικών ασθενειών απαιτεί μια κοινωνικό-οικονομική αλλά και εκπαιδευτική προσέγγιση, καθώς η γνώση του κινδύνου και η ενημέρωση του κοινού μπορούν να οδηγήσουν στον περιορισμό τους.

Συνοψίζεται ότι:

 • Οι μη μεταδοτικές ασθένειες προκαλούν τον θάνατο σε 41 εκ. ανθρώπους κάθε χρόνο που αυτό αναλογεί στο 71% των συνολικών θανάτων παγκοσμίως.
 • Κάθε χρόνο, 15 εκ. άνθρωποι πεθαίνουν από μη μεταδοτικές ασθένειες στις ηλικίες μεταξύ 30 με 69 χρόνων και έχει σημειωθεί ότι το 85% αυτών των πρόωρων θανάτων συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος.
 • Οι καρδιαγγειακές παθήσεις προκαλούν το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων, ειδικότερα 17.9 εκ. άνθρωποι τον χρόνο, ακολουθούν ο καρκίνος (9.0 εκ.), αναπνευστικές παθήσεις (3.9 εκ.) και ο διαβήτης (1.6 εκ.)
 • Το κάπνισμα, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, η κατάχρηση αλκοόλ και το ανθυγιεινό διαιτολόγιο αυξάνουν σημαντικά το ρίσκο θανάτου από μη μεταδοτική ασθένεια.
 • O εντοπισμός, η έγκαιρη διάγνωση και η φροντίδα των μη μεταδοτικών ασθενειών είναι σημαντικές ενέργειες που μπορούν να βελτιώσουν το προσδόκιμο ζωής του πάσχοντος.

Βιβλιογραφία

 1. Eurostat – Statistics Explained : Causes of Death in Europe https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Causes_of_death_statistics/el
 2. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet, 2016; 388(10053):1659-1724
 3. World Health Organization (WHO): Non-communicable diseases https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases

- διαφήμιση -

Σχόλια
Φορτώνει...
* { display: none !important; } body, html { display: block !important; } #cpp-print-disabled { top: 0; left: 0; color: #111; width: 100%; height: 100%; min-height: 400px; z-index: 9999; position: fixed; font-size: 30px; text-align: center; background: #fcfcfc; padding-top: 200px; display: block !important; }